Cofoos table

Cofoos table

Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков - Cofee table that can be transformed into fossbal table! Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков - Cofee table that can be transformed into fossbal table! Cofoos table - Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков Маса за кафе, трансформираща се в джага. Дизайн - Цветан Стойков

Cofoos tabe – Маса за кафе, трансформираща се в джага. Може да се изработи от различни материали – например шперплат, ПДЧ, OSB и други. Играчите и тръбите се прибират във вътрешността на масата, което позволява безпроблемното и използване, като маса за кафе. Краката се въртят около две оси и намаляват височината на масата с една трета.

Взе участие в Лаундж зоната на Sofia Design Week 2013, а официалният блог на фестивала, я обяви за Instant Fave!

Масата в home2s.com.

Cofoos tabe – Coffee table that can be transformed into foosball table. Can be made of different materials – such as plywood, chipboard, OSB and others. Players and pipes fold inside the table, allowing easy use as a coffee table. Legs rotate around two axes and reduce the height of the table by one third.

Participated in the lounge area of ​​the Sofia Design Week 2013, and the official blog of the festival, declare it Instant Fave!

The table in home2s.com.