PLYful - Mobile. Folding. Furniture.

PLYful – Mobile. Folding. Furniture.

Plyfyl_Tsvetan_Stoykov_01Plyfyl_Tsvetan_Stoykov_02Plyfyl_Tsvetan_Stoykov_YBD14_03Plyfyl_Tsvetan_Stoykov_04Plyfyl_Tsvetan_Stoykov_05predstavqne-02

PLYful e е включен в брой 02/13 на списание MD!

PLYful e е включен в брой 02/13 на списание MD!

PLYful – лесно преносим комплект мебели, който може да обзаведе цяла стая. В сгънато положение, общият обем на мебелите е съизмерим с този на два големи куфара. Това го прави идеален за пренасяне с влак или с малка кола. Насочен е основно към хора, водещи динамичен начин на живот, на които се налага да се местят често, или за първи път се изнасят на квартира, и  им е необходимо основно обзавеждане. Комплекът включва следните мебели: единично легло с надуваем матрак, гардероб с част за закачане на дрехи и част с чекмеджета-кутии, бюро за компютър с обем за съхранение под плота, стол за работа и хранене, и два шкафа, образувани от изпразнените от останалите мебели кутии. Основните материали са тополов шперплат с дебелина 18mm, 9mm, 6mm, 3mm и филц.

През април 2013, проектът спечели първа награда в конкурса “Училище за дизайнери”, организиран от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и проведен по време на изложението Светът на мебелите 2013.

PLYful в home2s.com.

PLYful – portable set of furniture that can furnish an entire room. In folded position, the total volume of the furniture is comparable to that of two large suitcases. This makes it ideal for transport by train or small car. It is aimed primarily at people who have an active lifestyle, who need to move often and need basic furniture. Package includes the following furniture: single bed with inflatable mattress, wardrobe piece for hanging clothes and some boxes with drawers, computer desk with storage capacity, a chair  and two cabinets formed from the remaining furniture boxes. The main material is poplar plywood 18mm, 9mm, 6mm, 3mm and felt.

In April 2013, the project won the first prize in the “School for designers”, organized by the Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry held at the exhibition World of Furniture 2013 in Sofia, Bulgaria.
PLYful in home2s.com.